Yangın Sagusu

Bir yangından geriye yananın nesi kalır
Ağacın kendisinden eksilen imgesi kalır

Zaman kısalır birden uzam daralır bütün
Bükülen düz ovada sessizliğin sesi kalır

Varsılın varı yanar yoksulun yoğu yanar
Canlının canı yanar külü karası kalır

Yaka yaka eşitler ateş yaşı kuruyu
Bir kibrit alevinde arının sarısı kalır

Duman sarar kefen gibi düşleri ve kuşları
Çiçeğin rengi yanar yerinde kokusu kalır

Kalan gider can gider talan gelir ardından
Boğazında böceğin son bir nefesi kalır

Çeyizinin içinde yanar umudu kızın
Arsız nedenler söner geriye çaresi kalır

Acılar paylaşılır küllenir yavaş yavaş
Korları üfleyenin sönmez korkusu kalır

Yanar sözler sözcükler kahırlı tüm dizeler
Uyakları tutuşmuş yangın sagusu kalır