Dilleri Yıkamak

Yabancı dil “istila”sıyla dillerin kirlenmesinde asıl sorun, yabancı dil öğretimiyle ilgilidir. Eğitim öğretim kurumlarında yabancı dil öğretiminin yaşı gittikçe aşağı çekilmekte ve anadilinin kavramları ile ses imgelerini eşleştirme sürecini henüz tamamlamamış çocuğun, zihninde duygusal çağrışımlarıyla var olan kavramları maruz kaldığı yabancı dilin ses imgeleriyle eşleştirmesi, kendi kültürüne yabancılaşmak gibi çok önemli bir soruna yol açabilir, açmaktadır. Bu durumda kirlenen dil değil, insanın kendisidir ki yıkamakla arınmaz!

Okumaya devam et “Dilleri Yıkamak”